Vernissage „David Chieppo. Happity“

21.06.2014
Fotos: Christine Kobel und Til Frentzel